Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 15/06