Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10085 – Clearlake Capital Group/Siris Capital Group/Endurance/Web.com) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2021/C 15/06