Statligt stöd – Tyskland – Statligt stöd C 28/08 (f.d. N 345/06) – Bonus för små och medelstora företag för en investering som genomförs av M.A.L. Magdeburger Artolith GmbH – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter (Text av betydelse för EES)