Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 28/08 (ex N 345/06) — Premia dla MŚP na inwestycję przedsiębiorstwa M.A.L. Magdeburger Artolith GmbH — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)