Státní podpora – Německo — Státní podpora C 28/08 (ex N 345/06) – Příplatek pro malé a střední podniky k investici společnosti M.A.L. Magdeburger Artolith GmbH — Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES (Text s významem pro EHP)