Rozporządzenie Rady (WE) nr 2258/96 z dnia 22 listopada 1996 r. w sprawie działań na rzecz odbudowy i rekonstrukcji w krajach rozwijających się