Sprawa C-587/11 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 18 września 2012 r. — Omnicare, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Astellas Pharma GmbH (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie oznaczenia słownego „OMNICARE CLINIC RESEARCH” — Sprzeciw — Decyzja izby odwoławczej odmawiająca rejestracji — Skarga — Wyrok Sądu oddalający tę skargę — Wycofanie sprzeciwu — Odwołanie — Umorzenie postępowania)