Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 27, 1 luty 2012