Lieta C-364/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 20. decembra spriedums – Trioplast Industrier AB/Eiropas Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Plastikāta rūpniecisko maisu tirgus — Eiropas Komisijas brīdinājums prasītājai par uzliktā naudas soda summas nokavējuma procentu samaksu — Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus)