Pisemne zapytanie E-001637/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) do Komisji. Spadek zaufania konsumentów na świecie w 25 spośród 52 krajów