Provedbena uredba Komisije (EU) br. 990/2013 оd 15. listopada 2013. kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 1187/2009 o izvozu mlijeka i mliječnih proizvoda u Sjedinjene Američke Države i Dominikansku Republiku