Písomná otázka E-2617/09 Marco Cappato (ALDE) Komisii. Kultúra bez bezpečnostných doložiek