Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. april 2015 Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 16. april 2015.#Minister Finansów mod Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie.#Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny.#Præjudiciel forelæggelse – afgifter – det fælles merværdiafgiftssystem – udlejning af fast ejendom – levering af elektricitet, varme og vand samt afhentning af affald – kontrakt mellem udlejeren og leverandørerne af disse varer og tjenesteydelser – ydelser leveret til lejeren anses for udført af udlejeren – lejeomkostninger – fastlæggelse af afgiftsgrundlaget – mulighed for at lade lejeomkostninger indgå i afgiftsgrundlaget for udlejningsydelser – transaktion, der består af en enkelt ydelse eller af flere uafhængige ydelser.#Sag C-42/14.