Pisemne zapytanie E-5336/10 Andreas Mölzer (NI) do Komisji. Bezpieczeństwo wydobycia i transportu ropy naftowej