Decyzja Komisji z dnia 14/05/2019 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.9341 - First State Investments International Limited / Iren S.p.A. / OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)