Förenade målen C-59/19: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Wikingerhof GmbH & Co. KG mot Booking.com BV (Begäran om förhandsavgörande – Civilrättsligt samarbete – Förordning (EU) nr 1215/2012 – Domstols behörighet – Artikel 7 leden 1 och 2 – Särskild behörighet i mål om skadestånd utanför avtalsförhållanden – Talan om förbudsföreläggande mot affärsmetoder som strider mot konkurrensrätten – Påstått missbruk av dominerande ställning i affärsverksamhet som omfattas av avtal – Plattform för bokningar av logi via internet, booking.com)