Kawża C-59/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-24 ta’ Novembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof – il-Ġermanja) – Wikingerhof GmbH & Co. KG vs Booking.com BV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili – Regolament (KE) Nru 1215/2012 – Ġurisdizzjoni – Punti 1 u 2 tal-Artikolu 7 – Ġurisdizzjoni speċjali f’materji ta’ delitt jew kważi delitt – Azzjoni għall-ħruġ ta’ mandat ta’ inibizzjoni kontra prattiki kummerċjali meqjusa bħala kuntrarji għad-dritt tal-kompetizzjoni – Allegazzjoni ta’ abbuż minn pożizzjoni dominanti li jirriżulta minn prattiki kummerċjali koperti minn dispożizzjonijiet kuntrattwali – Pjattaforma ta’ prenotazzjoni ta’ akkomodazzjoni online booking.com)