Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 maja 2013 r.