Sujungtos bylos C-463/13: 2015 sausio 22 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 49 ir 56 straipsniai — Įsisteigimo laisvė — Laisvė teikti paslaugas — Azartiniai lošimai — Nacionalinės teisės aktai — Koncesijų sistemos reorganizacija suvienodinant galiojimo trukmę — Naujas viešojo pirkimo konkursas — Už ankstesnes koncesijas trumpesnis naujų koncesijų galiojimas — Apribojimas — Privalomieji bendrojo intereso pagrindai — Proporcingumas)