Sprawa T-333/19: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2020 r. – Ntolas/EUIPO – General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy GNC – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]