Predmet T-333/19: Presuda Općeg suda od 28. svibnja 2020. – Ntolas protiv EUIPO-a – General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES – Raniji verbalni žig Europske unije GNC – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)