Sag T-333/19: Rettens dom af 28. maj 2020 — Ntolas mod EUIPO — General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES – det ældre EU-ordmærke GNC – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)