Věc T-333/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. května 2020 – Ntolas v. EUIPO – General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES – Starší slovní ochranná známka Evropské unie GNC – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)