Sprawa T-665/18: Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2019 r. – Soundio/EUIPO – Telefónica Germany (Vibble) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy Vibble – Wcześniejszy słowny niemiecki znak towarowy vybe – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)