Sag T-665/18: Rettens dom af 28. november 2019 – Soundio mod EUIPO – Telefónica Germany (Vibble) (EU-varemærker – indsigelsessag – registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ordmærket Vibble – det ældre tyske ordmærke vybe – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)