Věc T-665/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. listopadu 2019 – Soundio v. EUIPO – Telefónica Germany (Vibble) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka Vibble – Starší německá slovní ochranná známka vybe – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)