Věc C-525/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. srpna 2018 Marion Le Pen proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 19. června 2018 ve věci T-86/17, Le Pen v. Evropský parlament