Pisemne zapytanie E-6096/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) do Komisji. Naruszenie porozumienia gospodarczego zawartego pomiędzy państwem greckim a grecką spółką kolejową O.S.E.