Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Norwegii (Sprawa E-18/10)