EFTAn valvontaviranomaisen 22 päivänä joulukuuta 2010 Norjaa vastaan nostama kanne (Asia E-18/10)