EFTA järelevalveameti 22. detsembril 2010 Norra vastu algatatud hagi (Kohtuasi E-18/10)