Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1295 af 26. september 2018 om godkendelse af basisstoffet løgolie, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst.)