Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 134, 25 maj 2007