Υπόθεση T-760/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Φεβρουαρίου 2019 — Intercontinental Exchange Holdings κατά EUIPO — New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)