Expunerea de motive a Consiliului: Poziția în primă lectură (UE) nr. 12/2020 a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținerea de probe) (reformare) 2020/C 405/02