Villa Almè przeciwko OHMI-Marqués de Murrieta (i GAI) TITJUR Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 21 września 2010 r. # Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego i GAI - Słowny krajowy znak towarowy YGAY oraz wspólnotowe, graficzny i słowny, znaki towarowe MARQUÉS DE MURRIETA YGAY - Względne podstawy odmowy rejestracji - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia(WE) nr 40/94 [obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia(WE) nr 207/2009] - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]. # Sprawa T-546/08.