Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 185, 17 lipiec 2010