Pisemne zapytanie E-0715/10 skierował: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Rady. Zastrzeżenia odnośnie do umowy o wolnym handlu z Kolumbią związane z częstymi zamachami na tamtejszych związkowców