Pisemne zapytanie E-8598/10 Nick Griffin (NI) do Komisji. Koszty energii zużywanej przez Komisję/ślad węglowy Komisji