Sag T-487/18: Rettens dom af 11. februar 2020 — Stada Arzneimittel mod EUIPO (ViruProtect) [EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket ViruProtect – absolut registreringshindring – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] – begrundelsespligt]