RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af de seneste påstande om hvidvasksager, der involverer kreditinstitutter i EU