Pisemne zapytanie E-1414/10 skierował: Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji. Wprowadzająca w błąd reklama w Europie – naruszenie dyrektywy 2006/114/WE