Mål C-449/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 22 september 2020 – Real Vida Seguros SA mot Autoridade Tributária e Aduaneira