C-449/20. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2020. szeptember 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Real Vida Seguros SA kontra Autoridade Tributária e Aduaneira