Zmiana ogłoszenia o przetargu na refundację z tytułu wywozu jęczmienia do niektórych państw trzecich ( Dz.U. C 148 z 24.6.2006 )