Vec C-124/21 P: Odvolanie podané 26. februára 2021: International Skating Union proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) zo 16. decembra 2020 vo veci T-93/18, International Skating Union/Európska komisia