Resolucija Evropskega parlamenta (EU) 2020/1845 z dne 14. maja 2020 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2018