Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 20 stycznia 2015 r.#Longevity Health Products, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).#Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego MENOCHRON – Sprzeciw właściciela wcześniejszego słownego wspólnotowego znaku towarowego MENODORON – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.#Sprawa C-311/14 P. Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 20 stycznia 2015 r.