Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1332, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisuse kohta ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/937 (EKP/2020/40)