Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9290 – Softbank Group/Altamira) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)